Avízo o dodávce (ASN)

ASN (Advanced Shipping Notice), které se často překládá jako elektronický dodací list, je EDI zpráva, kterou prodávající zasílá kupujícímu (dodavatel zákazníkovi). ASN obsahuje seznam výrobků nebo materiálů, které dodavatel posílá zákazníkovi, včetně jejich množství, balení (případně popisu), druhu přepravy a přesného data doručení. Může zahrnovat i číslo spedice, SPZ automobilu, nebo dodací podmínky. ASN ve spojení s VDA/GTL/KLT štítky umožňuje automatické zpracování při příjmu zboží na straně zákazníka. Vzhledem k tomu, že ASN se odesílá, když přepravce opouští závod dodavatele, umožňuje na straně zákazníka přesnější plánování.

 

Marek Šabatka

Neváhejte mne kontaktovat s jakoukoliv otázkou týkající se ClouEDI, anebo jiné záležitosti z oblasti EDI.

+420 725 804 310