Fakturace

V EDI probíhá fakturace oběma směry, od dodavatele k odběrateli (billing), nebo od odběratele k dodavateli (self-billing). V případě billingu jde o klasickou fakturaci, kdy dodavatel fakturuje dodané zboží, na které odkazuje v EDI faktuře. Self-billing se týká zpravidla velkých firem, které v takovém případě vystaví fakturu samy sobě a odešlou ji dodavateli, který ji zpracuje ve svém ERP. Oba směry je možné využít i pro dobropisy či vrubopisy.

 

Marek Šabatka

Neváhejte mne kontaktovat s jakoukoliv otázkou týkající se ClouEDI, anebo jiné záležitosti z oblasti EDI.

+420 725 804 310