Odvolávka

Odvolávka je také označována jako LAB (Lieferabruf) nebo Forecast. Jde o EDI zprávu, kterou zákazník odesílá svým dodavatelům. Může obsahovat více termínů dodání – konkrétní datum nebo výhledy v podobě kalendářních týdnů či měsíců.

Každá odvolávka se váže ke konkrétnímu kontraktu a obsahuje údaje, jako jsou datum, číslo odvolávky, číslo výrobku zákazníka, místo vykládky, číslo závodu, poslední dodací list a množství výrobku na něj dodané, případně poznámka. Celý systém odvolávek stojí na kumulativních číslech, která slouží pro kontrolu, co již bylo dodáno a co má zaúčtováno zákazník. Tím obě strany získávají přehled o zboží v tranzitu (na cestě). Platná odvolávka je vždy ta poslední, předchozí mohou sloužit jako přehled.

 

Marek Šabatka

Neváhejte mne kontaktovat s jakoukoliv otázkou týkající se ClouEDI, anebo jiné záležitosti z oblasti EDI.

+420 725 804 310