UN/EDIFACT

Za touto zkratkou se skrývá dlouhý název United Nations Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport. Jde o významně rozšířený standard používaný napříč průmyslovými odvětvími. Jednotlivé části EDIFACTu jsou dělené do složek, jako například D.97A. Dokumentace a zprávy jsou aktualizovány dvakrát do roka, vždy k 1. 4. a k 1. 10. daného roku.
Vzhledem k tomu, jak komplexním se EDIFACT stal, vznikly postupem času specifické subsety pro jednotlivé obory. Názvy zpráv mají vždy šest znaků, typickými představiteli jsou například DELFOR, DESADV, ORDERS, INVOIC nebo IFTMIN.

Další podrobnosti najdete na adrese http://www.unece.org/cefact/edifact

 

Marek Šabatka

Neváhejte mne kontaktovat s jakoukoliv otázkou týkající se ClouEDI, anebo jiné záležitosti z oblasti EDI.

+420 725 804 310