V praxi je běžné, že zákazník neustále mění objednávky a odvolávky. Od svých dodavatelů zároveň očekává, že výrobky budou označené podle jeho specifikace. Cestou, jak splnit jeho požadavky, dodat správné množství, včas a v požadované kvalitě, je právě ClouEDI JIT. ClouEDI JIT nabízí jednoduché řešení pro zobrazení a zpracování EDI odvolávek, které dodavatel dostává od svých zákazníků.

Na jednom místě zpracuje EDI odvolávky a objednávky, které si dodavatel stáhne do ERP ve formátu, který jeho systém umí zpracovat. Obratem získá podklady pro nákup, plánování a výrobu. Odpadá tak složité zpracování odvolávek v Excelu a přepisování dat, při kterém mohou vznikat chyby. ClouEDI JIT vyřeší i plnění požadavků při expedici, jako jsou zákaznické štítky, dokumenty a tvorba ASN.

ClouEDI JIT dokáže mimo jiné zpracovat složité formáty zpráv, v jednoduché formě je vizualizovat, počítat kumulativní čísla. Dodavatel tak bude mít přehledné, správné a včasné informace. ClouEDI JIT šetří čas, který může dodavatel věnovat podstatě svého podnikání. Jeho nasazení a fungování probíhá okamžitě a není třeba velkých investic.

_magenta79

Zpracování odvolávek

V případě, že ERP systém neumí jednoduše zpracovávat měnící se odvolávky v různých formátech – LAB, FAB a dalších, ClouEDI JIT umožňuje jednoduše zobrazit dodavateli výhled (forecast). Díky němu získá přehled o tom, co má kdy a v jakém množství dodat. Informace jde přímo do ERP systému, který poskytne přesné podklady pro plánování výroby, nákupu a logistiky.

_magenta83

Tisk zákaznických etiket a dokumentů

ClouEDI JIT umožňuje dodavateli tisknout zákaznické etikety a přepravní dokumenty podle specifikace zákazníka. Současně probíhá zkontrolování dodávky, vygenerování příslušného ASN a jeho validace.

_magenta45

Skenování zákaznických etiket

ClouEDI JIT umožňuje při expedici skenování z vytvořených zákaznických etiket. Z nich následně vznikne dodací list a ASN, které je před odesláním ještě validováno. V případě tvorby dodacího listu v ClouEDI JIT je možné ho zpětně importovat do ERP.