ASN Validace

Jedním z kritických procesů souvisejícím s elektronickou komunikací je expedice a generování elektronických dodacích listů (ASN) zákazníkovi. Chyba v této zprávě se u zákazníka projevuje zvýšenou pracností na příjmu a pro dodavatele představuje nepříjemnou zatíženku (pokutu). V některých případech může dokonce vést i k neproplacení dodávky. ClouEDI proto kontroluje odchozí ASN na několika úrovních, a poskytuje tak čas potřebný k odhalení a opravě potenciálních chyb.

Typy validace:

  • Validace struktury podle standardu.
  • Validace obsahu podle partnera (VW, FORD, Bosch a další).
  • Dodatečné zákaznicky specifické validace.