Message Monitor

Message Monitor je pokročilý fulltextový vyhledávač, který poskytuje detailní informace o vyměňovaných zprávách v lidsky čitelné podobě. Přehledně zobrazuje příchozí a odchozí zprávy, stav zprávy (přijata/odeslána/doručena), datum a čas přijetí, odeslání nebo doručení obchodnímu partnerovi, typ vyměňované zprávy (odvolávka, ASN atd.) nebo například zobrazení zdrojových a výstupních dat a jejich porovnání. Na základě daných kritérií je možné vytvářet filtry a pomocí nich vyhledávat konkrétní informace. Dokumenty lze ukládat do počítače a vybrané zprávy, jako například ASN, lze nechat zobrazit jako VDA4939. Funkcionalita Message Monitoru umožňuje okamžité vyhledávání pomocí klíčových slov již v průběhu psaní. Tím je dosaženo rychlejšího fulltextového vyhledávání. Message Monitor nabízí intuitivní a přehledné uživatelské rozhraní. Uživatelé mohou Message Monitor ovládat bez jakékoliv znalosti programování nebo jiných specializovaných znalostí.